Den 30 november fick vi en klinisk rapport om vår COVID-19-produkt.Mrcrobe & Lab genomförde kliniska prövningar av de nya produkterna för att detektera kronantigen från IMMUNOBIO och Roche.IMMUNOBIOs produktkänslighet är så hög som 90,7 %, vilket är lite högre än Roches 90,0 %.

Microbe&Lab BV grundas av två holländska universitetsprofessorer från vilka Prof. Dr. Servaas A.
Morré är grundaren.Prof. Dr. Morré koordinerar personligen alla studier som utförs, och betonar kvaliteten och giltigheten i vår miljö.
Microbe&Lab BV är ett nederländskt godkänt laboratorium för SARS-CoV-2-diagnostik (representerat av RIVM (det holländska CDC kallat The National Institute for Public Health and the Environment)).Denna ackreditering har tillhandahållits efter en serie grundliga tester av laboratorieanläggningarna inklusive testning av blindade SARS-paneler och serieutspädningar.
Labbet är ISO 9001 ackrediterat och ISO 15189, en ISO för medicinska laboratorier, har också
beviljats

Posttid: 2021-12-02